ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ห้องสมุดกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Library) เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านกฎหมายเเละรัฐศาสตร์ตั้งอยู่อาคาร ๑๗ ชั้น ๑ สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนในด้านการบริการเอกสารทางวิชาการ ให้บริการยืม-คืน หนังสือหรือทรัพยากรสารนิเทศหลายประเภท โดยเฉพาะหนังสือด้านกฎหมาย และสามารถสืบค้น ยืม-คืน ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย

เวลาทำการ : ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

 

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
เเนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
มุมกฎหมายน่ารู้ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket (ระเบียบ ตร. / คำสั่ง ตร.)
รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
รวมประกาศ / คำสั่ง คสช. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
ระเบียบการใช้ห้องสมุดกลาง ตร.
 
รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑  
รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑
รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket  
 


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ Free Counters

 
 
   ห้องสมุดกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร ๑๗ ชั้น ๑ ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร.๐๒-๒๐๕-๒๘๔๖ แฟกซ์ ๐๒-๒๐๕-๒๘๔๖ ปรับปรุงล่าสุด : 13/03/2560